Skip links

Bilgi Yönetimi Nedir?

Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), bir organizasyon içinde toplu bilgiyi organize etme, yaratma, kullanma ve paylaşma sürecidir. Başarılı bilgi yönetimi, bilgiyi erişimin kolay olduğu bir yerde tutmayı içerir. Bir organizasyonun bilgi yaratma, kullanma, paylaşma ve sürdürmenin disiplinler arası sürecidir. Rekabet avantajını artırmak, performansı iyileştirmek, yeniliği artırmak, içgörüleri paylaşmak ve organizasyonu sürekli iyileştirmek gibi iş hedeflerine ulaşmak için kurumsal bilgi varlıklarından en iyi şekilde yararlanmaya yönelik çok yönlü bir stratejidir.

Bilgi yönetim sistemleri, bu nedenle paylaşılabilir bir iş varlığı olarak bilginin stratejik yönetimine daha fazla odaklanmalarına rağmen, örgütsel öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Bilgi yönetiminin temel amacı, ekibin ve organizasyonun genel bilgi seviyesini arttırma nihai amacı ile bir organizasyon içinde bilgi arayan insanları bilgiye sahip olanlara bağlamaktır.

Dört bilgi yönetimi hedefi, bu hedefe ulaşmada yardımcı olur. Bu hedefler şunlardır: bilgi yakalama sürecini iyileştirmek, bilgi ortamını düzene sokmak ve geliştirmek, kurumsal bilgiye erişimi artırmak ve bilgiyi kurumsal bir varlık olarak sürdürmek.

Bilgi Yönetim Süreci

Bilgi Oluşturma: Bilgiyi yaratma, bilgi edinme ile başlar. Bu bilgi, bir kuruluş içindeki çalışanlar hatta belirli bir konuda bilgi veya uzmanlık için getirilen harici kişiler dahil olmak üzere birçok kaynaktan gelebilir. Bilgi edinilirken sonraki adım, bilginin ne için kullanılacağını, nasıl uygulanacağını ve nerede uygulanabilir olduğunu anlamaktır.
Bilgi Organizasyonu: Bilgi daha sonra gelecekte kullanılmak üzere bir bilgi yönetim sisteminde yapılandırılmalıdır. Bu bilginin sadece organize edilmesi değil, gerektiğinde bilgiye yetkili personel tarafından erişilebilmesi için güvenlik özelliklerini de içermesi gerekir. Bu bilgi organizasyonu süreci, bilgi yönetiminin önemli bir parçasıdır çünkü onsuz bilgi dağınık hale gelir ve hiçbir yapıya sahip olmaz, bu da gelecekte bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bulmayı zorlaştırır veya imkansız hale getirir.
Bilgi paylaşımı: Bilgi organizasyonu süreci bilgi paylaşımı ile tamamlanır. Bu bilgi paylaşımı, bir kuruluştaki diğer çalışanlarla bilgi tartışmaları yoluyla bilginin edinilebileceği veya geliştirilebileceği bilgi eğitiminden bilgi alışverişine kadar her şeyi içerir.
Tüm bu yönler, işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik eden bir bilgi yönetimi sürecini oluşturmak için birlikte çalışır.

Bilgi Yönetimi Kuruluşlara Nasıl Yardımcı Olur

Bir kuruluş iş bilgisine kolayca erişebildiğinde, paylaşabildiğinde ve güncelleyebildiğinde, daha üretken ve uygun maliyetli hale gelebilir. Sağlam bir bilgi yönetim sistemi aracılığıyla doğru bilgiye doğru zamanda erişme yeteneği, doğru karar vermeyi sağlar, işbirliğini ve yeniliği teşvik eder.

Bilgi yönetiminin faydaları
Bir şirket bilgilerini çalışanlarıyla ne kadar etkin ve verimli bir şekilde paylaşırsa, iş o kadar iyi performans gösterecektir. Bilgi yönetiminin faydaları şunları içerir:

  • Kuruluşunuz genelinde gelişmiş iletişim
  • Fikri mülkiyet için daha fazla güvenlik
  • Daha hızlı karar verme
  • Bilgiye etkin erişim
  • Artan işbirliği ve fikir üretimi
  • İyileştirilmiş bilgi ve veri kalitesi
  • Optimize edilmiş eğitim
İnotip ile Bilgi Yönetimi

İnotip Dijital Satın Alma ve Proje Yönetim Yazılımı olarak alt modüllerinde yaptığınız her işlemi kayıt altında tutar. Proje Yönetimi evraklarınız ve bu süreçte raporlama için merkezileştirilmiş dijital dosya görevi görür. Belgelerin alınmasını, izlenmesini ve raporlaştırılmasını kolaylaştırır, yasal uyumluluğu destekler ve iş akışını geliştirir. Aynı zamanda tüm sızma testlerinden geçmiştir hatta belirli aralıklarla da güvenlik testleri yapılmaya devam edilmektedir. İnotip, hizmet verdiği tüm firmaları için bilgi ve veri güvenliğini son derece önem vererek tüm tedbirleri alır.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.