Skip links

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), temel insan haklarından biri olan mahremiyet hakkı ile doğrudan ilişkilidir. KVKK’ dan önce Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kurallar Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve ilgili diğer mevzuatla belirleniyordu. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yaptırımların en ağır olduğu en önemli yasal düzenlemedir.

Yeni teknolojiler günlük hayatımızda önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin yansımaları, mahremiyet ve güvenlik konusunda yeni kurallar ve yasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde hem kamu kurumları hem de özel sektör, yapılan iş kapsamında binlerce kişiye ait çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda elde edilen bu bilgiler kolayca işlenebilmekte ve iletilebilmektedir.

Bu dönüşüm şirketlerin gizlilik ve güvenlik konusundaki gereksinimlerini artırarak dijitalleşmeyi kaçınılmaz hale getirdi. Bu gereklilik, çeşitli kuruluşlar tarafından da bir “teknolojik yeniden yapılanma” fırsatı olarak görülebilir. 2016 yılında yürürlüğe giren KVKK nedeniyle mahremiyet ve güvenlik alanında yeterli altyapıya ve bilgiye sahip olmayan kuruluşlar bu alana odaklanmaya başlamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Uzun yıllardır beklemede olan ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı KVKK, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kural ve yükümlülüklerini düzenler.

Kanunda belirtilen istisnalar dışında, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez. Kanunun ayrı maddelerinde belirtilen maddelere uyulmaması durumunda kurumlara idari para cezası uygulanabilecektir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenler için hapis ve para cezası öngörülmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel veriler, asıl sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara emanet edilen bilgiler olarak kabul edilmektedir. Verileri işleyen kurumların, kendilerine emanet edilen verinin asıl sahiplerine karşı sorumlu olmalarına zemin sağlar ve kuralları tanımlar. Kanun, kişisel verileri işleyen kurumlar için önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

İnotip ile Veri Güvenliğinizi Nasıl Sağlıyoruz?

Bilgi güvenliği kapsamında gerekli koşulları sağlayan inotip ISO 27001-9001 belgelerine sahiptir. Pentest uzmanları tarafından gerçekleştirilen güvenlik ve sızma testlerini başarıyla tamamlamıştır. Belirli aralıklarla da güvenlik testleri yapılmaya devam edilmektedir. Verileriniz, inotip veri merkezinde Tier 3+ standartlarında siber saldırı veya fiziksel hasarlara karşı korunaklı bir şekilde güvende kalır. Bilgisayarınız ile veri merkezimiz arasındaki tüm iletişim 256bit SSL sertifikası ile şifrelenir. Kullanıcı bilgileri, KVKK kapsamında güven altındadır. BTK tarafından bilgi kaçağının olup olmadığı sürekli olarak denetlenmektedir.

inotip, iş ortağı olarak hizmet verdiği tüm şirketilerin veri güvenliğini sağlamak için gerekli olan tüm önlemleri almayı ilke edinmiştir.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.