Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi ve Süreçleri

Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarik zincirini uçtan uca optimize eder, yeniden keşfeder ve iyileştirir. Tasarım, plan, kaynak, üretim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla pratik, strateji odaklı değer sunmaya odaklanır. Bu yazıda iş stratejisi, operasyonlar ve endüstrilerin tüm alanlarını kapsayan küresel yeteneklerden yararlanarak en karmaşık sorunlara değineceğiz.

Son on yılda, ticari işlemler daha karmaşık hale geldi. Artan malzeme çeşitliliği, yüksek hizmet beklentisi, kısa döngü süreleri, özellikle finansal yönetim ve küreselleşmeyi içeriyor. Ne yazık ki, mevcut tedarik zincirleri bu karmaşık yapıyı kapsayacak şekilde tasarlanmamıştır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzde tedarik zinciri yönetimi ile ilgili operasyonel zorluklar iyi bilinmektedir. Kuruluşlar, tedarik zinciri yönetiminin karmaşık yapısını basitleştirmek gerektiğini savunuyor. Müşterilerinin tedarik zinciri performanslarını geliştirmek için strateji, süreçler, kaynaklar ve teknoloji hakkında daha geniş bir perspektife hakim olabilmeleri için bu karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Firmalar, finansal yönetim, vergi ve risk yönetimi konusundaki bilgi birikimini, maliyetleri en aza indirmek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için kullanır. Böylece gerçekten önemli olan konulara odaklanır ve uygulanabilir çözümler sunar.

Hızla değişen dünyamızda çalışma yöntemleri de hızla gelişiyor. Özellikle bu dönüşüm, şirketlerin stratejilerini buna göre yeniden yapılandırmaya zorluyor. Şirket stratejilerindeki değişiklikler, çoğunlukla tedarik zinciri stratejisi ile bu değişikliklere uyum sağlamasının beklendiği pazarlama, marka ve satışlara odaklanır. Tedarik zincirinin değer zincirinin merkezinde yer aldığı gerçeği, şirket stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için tedarik zinciri stratejisinin önemini vurgulamaktadır.

Günümüzün dinamik dünyasında, piyasalar her zaman hareket halindedir. Müşteri portföyleri, rekabet, müşteri beklentileri, maliyetler, tedarikçiler, yönetmelikler, ürünler, iş uygulamaları, endüstriyel tesisler ve teknolojik altyapı her geçen gün gelişmekte hatta değişmektedir. Ancak, tüm bu değişiklikler meydana geldikçe, tedarik zinciri ağları nispeten yerinde kalır.

Rekabet nedeniyle şirketler, müşteri siparişlerine mümkün olan en düşük maliyetle hızlı ve etkin yanıt veren üretim sistemlerine ve süreçlerine sahip olmak isterler. Bu, genellikle çelişkili olan hem esneklik hem de verimlilik gerektirir. Esnekliği artıran faaliyetler maliyetleri artırır. Bu noktada esneklik ve verimlilik ihtiyacının dengelenmesi şirketler için kilit bir konu haline geliyor. Hedef müşterilerin belirlenmesi ve beklentilerin anlaşılması, esneklik ve verimliliğin dengelenmesi için temel odak alanları olacaktır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi

Tedarik zinciri operasyonlarının izlenmesi, kapsamlı performans izleme girişimleriyle büyük ölçüde bağlantılıdır. Bu inisiyatifleri uygulamaya başlayan şirketler, performans yönetim sistemi geliştirmenin her süreçte neyin takip edileceğini belirler. Hangi performans göstergelerinin takip edilmesi gerektiği, süreçler arasındaki etkileşimin nasıl takip edileceği ve bu verilerin nasıl raporlanacağı gibi konuları içerir. Bu nedenle, bu tür şirketler gelişmenin ne kadar zor olduğunu anlarlar. Tedarik zinciri stratejilerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak kadar kapsamlı bir performans yönetim sistemi gerekir. Süreç olgunluğu kavramı, bir sürecin açıkça tanımlandığı, yönetildiği, ölçüldüğü ve kontrol edildiği ölçüde değerlendirilen yaşam döngüsüne sahip olduğunu öne sürer. Bir olgunluk modeli, hedefe ulaşma yolunda ilerlemenin aşamalar halinde geldiğini varsayar.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Talep Yönetimi Neden Önemlidir?

Talep yönetimi, herhangi bir mal veya hizmetin tüketim düzeylerinin analizini ve kontrolünü içeren süreçler için kullanılan toplu bir terimdir. Toplam maliyeti en aza indirmek için talebi incelemeyi ve tüketim kalıplarını hizalamayı içerir.

Talep yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini tedarik zincirinin yetenekleriyle dengeleyen tedarik zinciri yönetimi sürecidir. Doğru süreç uygulandığında, yönetim arz ile talebi eşleştirebilir. Planı minimum kesinti ile yürütebilir. Süreç tahminle sınırlı değildir. Arz ve talebi senkronize etmeyi, esnekliği artırmayı ve değişkenliği azaltmayı içerir. Kurumsal işlevler, süreçler ve firmalar ile arayüzleri değerlendirmek hatta başarılı uygulama örnekleri sağlar.

Talep planlaması, ürünlerin teslim edilebilmesini ve müşterileri tatmin etmesini sağlamak için ürünlere olan talebi tahmin etmeye yönelik bir tedarik zinciri yönetimi sürecidir. Amaç, fazlalık olmadan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli envanter düzeyine sahip olmak arasında bir denge kurmaktır. İş gücü değişiklikleri, ekonomik değişimler, şiddetli hava koşulları, doğal afetler veya küresel kriz olayları dâhil olmak üzere çok çeşitli faktörler talebi etkileyebilir.

Doğru Yazılımın Kullanılması

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri söz konusu olduğunda çok sayıda seçenek vardır, bu nedenle doğru olanı seçmek zor olabilir. ERP yazılımını değerlendirirken, raporlama yeteneklerini, ürettiği tahminlerin şeffaflığını ve güvenilirliğini incelemek önemlidir. Ayrıca araştırılan ERP çözümünün online olması da son derece önemlidir. Bulut tabanlı ERP çözümlerinin hem maliyeti daha düşükken hem de kullanılabilirliği, dağıtım, bakım ve onarım süreci daha elverişlidir.

Başarılı talep planlayıcıları genellikle temel olarak geçmiş verileri veya açıklayıcı analitiği kullanarak planın bir pilot versiyonunu tasarlar. Ayrıca düzenli ayarlamalar yaparlar ve yalnızca planı tasarlamaya, uygulamaya koymaya, hataları ve önyargıları azaltmaya aynı zamanda yürütme süreçlerini tasarlamaya adamış bir ekibe sahiptirler.

Tedarik Zincirinde Talep Planlamasının Geleceği

Birçok iş ihtiyacı gibi, tedarik zinciri ve talep planlaması da dijitalleşiyor. Tedarik zincirindeki makine öğrenimi uygulamalarındaki gelişmeler, tahminlerin gerçek zamanlı olarak uyarlanmasını ve güncellenmesini sağlayarak envanterin talep üzerine işareti kaçırmadan daha yalın çalışmasına olanak tanıyor.
Tedarik zinciri profesyonelleri için, dijital kurumsal mimarilerin nasıl kullanılacağını anlamak önemlidir. Yalın, çevik ve veri odaklı bir yaklaşımı optimize etmeye yardımcı olabilecek yapay zeka ve makine öğrenimi programlarını uygulamak, operasyonlarda maliyetleri düşürmenin, geliri artırmanın ve daha büyük bir rekabet ortamı sunmanın yeni yollarını ortaya çıkaracaktır. İyi uygulandığında, talep planlaması tedarik zincirinin karlılığını artırmada çok önemli bir süreç olabilir.

Dijital Satın Alma ve Proje Yönetim Platformu olan inotip sunduğu hizmetler firmanız için her zaman kolaylık sağlamayı hedefler. İnotip’in sağladığı talep yönetim özelliği ile talepten sipariş teslimine kadar olan tüm süreç çok daha kolay bir şekilde yönetilebilir hale gelecek.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Exit mobile version