Dijital ” Satın Alma ” Faydaları

Dijital satın almanın en belirgin kolaylığı otomatik bir sistem olmasıdır. Manuel işlemler ortadan kaldırıldığı için daha sistematik bir şekilde yapılabilir. Yeni bir tedarik çözümüne geçmenin ana nedenlerinden biri maliyet tasarruflarıdır. Bu açıdan bakıldığında, dijital portalların kullanımı süreçleri daha kolay ve anlaşılır hale getirerek her sektör ve büyüklükteki şirket için maliyet tasarrufu sağlıyor. Şirketin bir diğer önemli beklentisi de rekabet ortamında büyümeye devam etmesidir. Tedarik sürecinin dijitalleştirilmesi, ortak bir tedarikçi havuzuna erişim sağlayarak uygun fiyatların elde edilmesine yardımcı olur. Anlık raporlama sağlayarak ve kurumsal satın alma hafızasını koruyarak departmanlar arasında daha sağlıklı bilgi paylaşımını sağlar. Kalite, uygunluk, teslimat koşulları, sertifikalar vb. standartların standardizasyonunu teşvik eder. Standardizasyon ise büyümenin ateşleyicisidir.

Dijital Satın Almanın Faydaları

İş dünyasındaki dijital dönüşümler son yıllarda etkisini oldukça yükseltti. Dijital satın alma stratejisinin şirketlere sağlayacağı faydalar;

Maliyet Tasarrufu Sağlar:

Birçok işletme elindeki eski sistemleri ve ürünleri korumak için önemli miktarda para ve zaman harcar. Dijital satın almayı benimsemek daha akıcı operasyonların entegrasyonu ve daha hızlı risk yönetimi sayesinde, yalnızda paradan değil aynı anda zamandan tasarruf etmenizi de sağlar. Elbette dijital bir dönüşüm maliyetli olabilir ancak başarılı bir entegrasyondan sonra Şirket için en doğru yazılımın tercih edilmesi operasyonel süreçlerde önemli miktarda maliyet tasarrufu yapma konusunda güçlendirir.

Verimliliği Arttırır:

Bu fayda şirketlerin dijital satın almayı giderek daha fazla benimsemelerinin ana nedenlerinden biridir. Verimlilikte büyük bir değişiklik ve iyileşme, dijital satın alma konusunda pek çok öne çıkmayı beraberinde getirir. Çalışanların iletişim biçimlerinden şirket genelindeki bilgi akışına kadar tüm süreç sorunsuz bir geçişin kanıtı niteliğindedir. Herhangi bir işletme için müşteri ilişkileri ve deneyimini olumlu yönde etkiler.

Rekabet Avantajını Arttırır:

Şirketinizin altyapısını güçlendirmek, sektördeki rekabet avantajınızı arttırır. Bunu yapmanın en kolay yolu, işinizin büyümesine yardımcı olmak için yeni sisteminizin hangi bileşenlere ihtiyaç duyacağını önceden düşünmektir. Seçtiğinin yazılımın hizmetleri ve uygulamaları işletmenizin ihtiyaçlarını karşılamalı ve rekabet avantajınızı güçlendirmelidir.

Çalışan Bağlılığını Arttırır:

Dijital Satın Alma, insan yönetiminden yararlanan yazılımlar olarak tanıtılabilir. Bu tür bir sistem, performans değerlendirmelerini ele alabilir ve çalışanların gerekli desteği aldıkları doğrular. Ayrıca, ekiplerinizin, mevcut mekanizmalar işlerini daha basit, üretken ve mantıklı hale getirir. Daha az stres ile çalışan personeller haline gelirler. Başka bir anlamda, mevcut ve gelecekteki çalışanlarınızı etkili, açık ve sorunsuz teknoloji sağlayarak başarıya hazırlamak oluyor. Kalemi ve kağıdı çöpe atıp yerine özelleştirilebilir bir görev listesi panosu ve gerçek zamanlı uyarılar koymanın herhangi bir satış ya da satın alma görevlisini mutlu edecektir. Satın alma yazılımı, çalışanların günlük olarak uğraşması gereken sıkıcı süreçlerin çoğunu otomatikleştirir.

İnotip ile Dijital Satın Alma

Dijitalleşmenin en büyük etkisi artan hızdır. Otomatik satın alma süreçleriyle her şey çok daha hızlı hareket ediyor. Bu, hem arz hem de talebi içerir. Bir şirketin net hedefleri varsa dijital satın alma yazılımları bu konuda yardımcı olabilir. İnotip ”dijital satın alma ve proje yönetim’’ yazılımı olarak şirketlere maliyet ve personeller için büyük avantajlar sağlar. İnşaat/yapı/endüstri sektörleri özelinde geliştirilmiş olan inotip, alıcı ve tedarikçi firmaları tek bir platform üzerinde toplayarak iş akışlarını kolaylaştırır ve şeffaflaştırır. Online/bulut tabanlı platform olan inotip her an her yerde projelerinizin takibini yapmanıza olanak sağlar. Siz de inotip ile dijital dünyanın avantajlarından faydalanın!

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

4 Tedarik Türü Nelerdir?

Tedarik ekonomik bir ilkedir, bir satıcının belirli bir zamanda belirli bir fiyattan piyasaya sunmak istediği bir ürünün miktarı olarak tanımlanabilir. Bir ürünün arzı, fiyat, üretim maliyeti, hükümet politikaları ve teknoloji gibi çeşitli belirleyicilerden etkilenir. Diğer faktörler aynı kalırken, bir ürünün arzı ile fiyatı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirten arz yasasına tabidir.

Arz, tüketicilere sunulan belirli bir mal veya hizmetin toplam miktarını tanımlayan temel bir ekonomik kavramdır. Arz, belirli bir fiyatta mevcut olan miktarla veya bir grafikte gösteriliyorsa, bir dizi fiyatta mevcut olan miktarla ilgili olabilir. Bu, belirli bir fiyattaki bir mal veya hizmet talebiyle yakından ilgilidir. Diğer her şey eşit olduğunda, tüm firmalar karı maksimize etmeye çalıştıkları için fiyat yükselirse üreticiler tarafından sağlanan arz artacaktır.

Dört Tedarik Türü Nelerdir?

Satın alma, şirketin kullanımına bağlı olarak doğrudan ve dolaylı satın alma olarak sınıflandırılır. Dört adet tedarik türü vardır. Bunlar; Doğrudan Tedarik, Dolaylı Tedarik, Mal Tedariği ve Hizmet Alımı.

Doğrudan Tedarik:

Doğrudan Tedarik, nihai ürünü oluşturmak için gerekli olan herhangi bir malı satın alan bir şirketi içerir. Bir imalat şirketi söz konusu olduğunda, hammaddeler ve diğer bileşenler doğrudan tedarik örnekleri olabilir. Bir perakendeci, doğrudan tedariği, toptancıdan aldığı tüm malları daha fazla satış için almak olarak tanımlayabilir. Doğrudan tedarik türü, üretim için hammadde ve mal edinme eylemidir. Bu satın almalar genellikle büyük miktarlarda yapılır ve bir tedarikçi havuzundan mümkün olan en iyi maliyet, kalite ve güvenilirlikle elde edilir. Bu satın almalar sık sık yapılır ve ekmek üretmek için un elde eden bir fırıncı gibi temel ticari uygulamalar için gereklidir. Tarihsel olarak, doğrudan tedarik üretimden kaynaklanmaktadır. Doğrudan tedariğin durması veya sorunlarla karşılaşması durumunda şirketler artık ürünlerini üretemez ve gelir yaratamaz.

Doğrudan tedarik, bir işletmenin temel faaliyetlerinde kullanılan hammaddeleri, kaynakları, malları ve hizmetleri satın alma veya elde etme sürecidir. Doğrudan tedarik süreciyle satın alınan mal ve hizmetler, nihayetinde işletmenin nihai müşterisine veya müşterisine yolunu bulur. Örneğin; bir araba üreticisi, sonunda ürettikleri arabaların bir parçası olacakları belirli türde çelik, plastik ve elektronik parçalar isteyecektir. Bu malzemelerin tedarik süreci doğrudan tedarik kapsamına girecektir.

Dolaylı Tedarik:

Dolaylı Tedarik, bir şirket tarafından gerekli olan ancak işin temel süreçleri için gerekli olmayan mallar veya kalemler için geçerlidir. Örneğin, ofis malzemeleri, ekipman bakımı, mobilya. Dolaylı tedarik, günlük işleri canlı tutmak için gereken hizmetleri veya malzemeleri satın alma eylemidir. Dolaylı tedariği sınıflandırmanın bir yolu, bir işletmenin kârlılığına katkıda bulunmamasıdır. Buna ekipman tamiri, ofis malzemeleri satın alma veya hizmet satın alma gibi şeyler dahildir. Dolaylı tedarik fonksiyonları olmadan, işletmeler etkin bir şekilde faaliyet gösteremezler. Tipik olarak, dolaylı tedarik, bir şirketin toplam gelirinin %15-27’sini içerir.

Mal Tedarik:

Mal tedariği büyük ölçüde fiziksel malları içerse de, yazılım abonelikleri gibi unsurları da içerir. Verimli bir mal alımı, eşit derecede etkili tedarik zinciri yönetimine bağlıdır. Hem dolaylı hem de doğrudan tedariği kapsayabilir. Mallar veya sarf malzemeleri, Satın Alma Yasası’nda “bir kamu kurumu veya kamu kurumu tarafından iş ve işleri için gerekli olan ve gıda, ilaç, kimyasallar, petrol ve diğerlerini içeren tüm mallar, mallar ve ticari mallar” olarak tanımlanmaktadır. işlenmiş ürünler, mobilyalar, demirbaşlar, ekipman, gereçler ve kırtasiye malzemeleri, ancak bir inşaat sözleşmesine veya diğer hizmetlere ilişkin bir sözleşmeye dahil olarak düzenlemelerde belirtilen malzemeleri içermez.” Bu aynı zamanda malların kiralanmasını ve kiralanmasını da içerir.

Hizmet Alımı:

Hizmet Alımı, insanları kapsayan hizmetleri içerir. Bireysel sözleşmeler, iş kanunları, hukuk firmaları bu kategoriye dahildir. Ancak Mal Alımı gibi hem doğrudan hem de dolaylı alımları kapsayabilir. Hizmet Tedariği veya özellikle hizmet sağlayıcılar, örneğin teknik danışmanlık şirketleri, özel hizmet ajansları veya bakım şirketleri gibi bir kuruluşa insan temelli hizmetler sunan şirketlerdir. Genellikle bir İş Bildirimi aracılığıyla proje bazlı çalışma yapmaları için sözleşme yapılır. Hizmet tedariği, günümüzün harici işgücünün veya standart tam zamanlı çalışan sözleşmelerinin dışında çalışan hizmetler ve işgücünün büyük bir bölümünü oluşturur.

Tedarik Sınıflandırması Nedir?

Tedarik Sınıflandırması, bireysel arz ve piyasa arzı olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

Bireysel arz, tek bir üreticinin piyasada belirli bir fiyat ve zamanda arz etmeye istekli olduğu mal miktarıdır. Ekonomide, tek bir üretici firma olarak bilinir.

Piyasa arzı, piyasadaki tüm firmalar tarafından belirli bir zaman diliminde ve belirli bir fiyattan arz edilen mal miktarıdır. Firmalar toplu olarak bir endüstri oluşturduğundan, piyasa arzı endüstri arzı olarak da bilinir.

Dijital Satın Alma ve Proje Yönetim Yazılımı olan İnotip sizler için raporlamadan, müşteri takibine kadar tüm tedarik süreçlerinizi tek tuşla, online olarak yönetebilme imkânı sunmaktadır. Platform içerisinde binlerce sektör satın almasından, tedarikçiye, proje yönetimden personel yönetime, satış yönetiminden raporlamaya ve müşteri takibine kadar tüm satın alma ve proje yönetim süreçlerinizi yönetir. Proje Yönetim Yazılımına sahip olmak, zamandan ve paradan tasarruf ederken verimliliğin artıracaktır. Diğer bir fayda ise, çalışanların doğruluğu artıracak, ekip çalışmasını teşvik edecek ve yanlış iletişimi azaltacaktır. Doğru stratejiler, tedarik zincirinizi dönüştürme ve gelirinizi artırma potansiyeline sahiptir.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

Dijital Satın Alma Nedir?

Dijital Satın Alma, geleneksel satın alma dönüşümünün hızını artırabilir ve ilerleme yönetimindeki zorlukları önemli ölçüde azaltabilir. Satın alma kelimesi en basit anlamıyla; satın almanın yönetimi, üçüncü taraf mal ve hizmetlerinin satın alınmasıyla ilgili her şeydir. Tedarik, özellikle ticari amaçlarla mal veya hizmet edinme süreci olarak tanımlanır. Tedarik kelimesi, bir şirketin satın alınmasını ifade eder ve küçük ya da büyük ölçeklerde yapılır.

Geleneksel olarak tedarik, iş görevlerini manuel olarak ele almayı içerir. Aynı zamanda, büyük ölçüde evrak işlerine, ilgili kişilerden güncellemeler almak için telefon görüşmeleri üzerinden iletişim kurmaya vb. prosedür, zaman alıcı olmasının yanı sıra, netlik eksikliği nedeniyle hatalara çok açıktı. Manuel tedarik, büyük başarılar için operasyonel süreçleri optimize etmeyi zorlaştırdı. Hantal ve monoton işler şirketlerin finansal başarısını engelliyor.

Dijital devrim, tedarik de dahil olmak üzere temas ettiği her şeyi yeniledi. Dijital dünyanın artan ivmesi ile birlikte, manuel satın alma, iş hayatında başarılı adımlar sağlayan yeni çağ uygulamalarına yer açmak zorunda kaldı. Tedarik dönüşümündeki diğer her şeyden önce girişim, tedarik dönüşümü için hedefleri ve sonuçları karakterize etmektir. Bunu yapmamış olmanız durumunda, satın alma yeniliğine yapılan yatırım makul bir şekilde ideal sonuçları sağlayabilir.

Kuruluşların, üstünlük yarışında terk edilmemelerini garanti altına almak için şu anda dijital satın alma girişimlerine başlamaları çok önemlidir. Ayrıca, yeni işbirliği seviyeleri için bir aşama olarak doldurarak, tedarikçiler ve diğer yabancılarla olan alıcı bağlantılarını değiştirir. Dijitalleşme, analogdan dijitale geçişi ifade eder. Bu gerçek, dijital satın almanın temelini oluşturmaktadır. Temel olarak, iş modellerini geliştirmek ve katma değerli yollar sağlamak için dijital teknolojilerin kullanımını ifade eder.

Dijital satın alma kullanımının faydaları, çoklu kullanımlarının daha geniş bir şekilde anlaşılmasıyla daha belirgin hale geliyor. Şirketlerin dijital satın almayı benimsemelerinin temel nedenleri verimliliği artırmak, günlük operasyonlarda görünürlük sağlamak ve ihtiyaç duydukları malzemeleri elde etmelerini kolaylaştırmaktır. Dijital satın alma uygulamasında bazı zorluklar olduğu için geleneksel yöntemlerden geçiş kolay değildir. İşletme yöneticilerinin ve satın alma departmanlarının bu değişim sürecini benimsemesi zaman alacaktır. Dijital satın almanın faydaları yavaş yavaş fark ediliyor. Dünya hızla dijital tedarik sürecine geçiyor.

Özet olarak dijital satın alma, yeterliliği desteklemek ve maliyetleri azaltmak için tekrarlanabilir taahhütleri mekanize eder. Yapay zeka, basit ve kullanımı kolay çevrimiçi araçlar aracılığıyla analizlerin yanı sıra gerçek zamanlı bilgi parçalarıyla iş ortaklarını hazırlar. Günlük aktiviteleri ve temel liderliği geliştirmek, bilgi modellerini yerleştirmek için yeni ve daha akıllı yaklaşımlar geliştirir.

İnotip ile Dijital Satın Alma

İnotip ” Dijital Satın Alma ve Proje Yönetim Platformu” olarak inşaat, yapı ve endüstri sektörleri özelindeki satın almalarınızı tamamen şeffaf ve güvenli sistem ile birlikte dilediğiniz her yerden online olarak yönetebilirsiniz. Tedarik süreçlerinizden, projelerinizi yönetmenize, personel, ekipman, maliyet takibine kadar tüm süreçlerde şirketinizin tek tuşa ulaşabileceği bir platformdur. İnotip iş ortaklarını Alıcı Firmalar ve Tedarikçi Firmalar olarak ayırır. Sizde inotip içerisinde yerinizi almak isterseniz, internet sitemizden hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve demo hesap isteğinde bulunabilirsiniz.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Exit mobile version