Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi ve Süreçleri

Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarik zincirini uçtan uca optimize eder, yeniden keşfeder ve iyileştirir. Tasarım, plan, kaynak, üretim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla pratik, strateji odaklı değer sunmaya odaklanır. Bu yazıda iş stratejisi, operasyonlar ve endüstrilerin tüm alanlarını kapsayan küresel yeteneklerden yararlanarak en karmaşık sorunlara değineceğiz.

Son on yılda, ticari işlemler daha karmaşık hale geldi. Artan malzeme çeşitliliği, yüksek hizmet beklentisi, kısa döngü süreleri, özellikle finansal yönetim ve küreselleşmeyi içeriyor. Ne yazık ki, mevcut tedarik zincirleri bu karmaşık yapıyı kapsayacak şekilde tasarlanmamıştır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzde tedarik zinciri yönetimi ile ilgili operasyonel zorluklar iyi bilinmektedir. Kuruluşlar, tedarik zinciri yönetiminin karmaşık yapısını basitleştirmek gerektiğini savunuyor. Müşterilerinin tedarik zinciri performanslarını geliştirmek için strateji, süreçler, kaynaklar ve teknoloji hakkında daha geniş bir perspektife hakim olabilmeleri için bu karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Firmalar, finansal yönetim, vergi ve risk yönetimi konusundaki bilgi birikimini, maliyetleri en aza indirmek ve faydaları en üst düzeye çıkarmak için kullanır. Böylece gerçekten önemli olan konulara odaklanır ve uygulanabilir çözümler sunar.

Hızla değişen dünyamızda çalışma yöntemleri de hızla gelişiyor. Özellikle bu dönüşüm, şirketlerin stratejilerini buna göre yeniden yapılandırmaya zorluyor. Şirket stratejilerindeki değişiklikler, çoğunlukla tedarik zinciri stratejisi ile bu değişikliklere uyum sağlamasının beklendiği pazarlama, marka ve satışlara odaklanır. Tedarik zincirinin değer zincirinin merkezinde yer aldığı gerçeği, şirket stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için tedarik zinciri stratejisinin önemini vurgulamaktadır.

Günümüzün dinamik dünyasında, piyasalar her zaman hareket halindedir. Müşteri portföyleri, rekabet, müşteri beklentileri, maliyetler, tedarikçiler, yönetmelikler, ürünler, iş uygulamaları, endüstriyel tesisler ve teknolojik altyapı her geçen gün gelişmekte hatta değişmektedir. Ancak, tüm bu değişiklikler meydana geldikçe, tedarik zinciri ağları nispeten yerinde kalır.

Rekabet nedeniyle şirketler, müşteri siparişlerine mümkün olan en düşük maliyetle hızlı ve etkin yanıt veren üretim sistemlerine ve süreçlerine sahip olmak isterler. Bu, genellikle çelişkili olan hem esneklik hem de verimlilik gerektirir. Esnekliği artıran faaliyetler maliyetleri artırır. Bu noktada esneklik ve verimlilik ihtiyacının dengelenmesi şirketler için kilit bir konu haline geliyor. Hedef müşterilerin belirlenmesi ve beklentilerin anlaşılması, esneklik ve verimliliğin dengelenmesi için temel odak alanları olacaktır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi

Tedarik zinciri operasyonlarının izlenmesi, kapsamlı performans izleme girişimleriyle büyük ölçüde bağlantılıdır. Bu inisiyatifleri uygulamaya başlayan şirketler, performans yönetim sistemi geliştirmenin her süreçte neyin takip edileceğini belirler. Hangi performans göstergelerinin takip edilmesi gerektiği, süreçler arasındaki etkileşimin nasıl takip edileceği ve bu verilerin nasıl raporlanacağı gibi konuları içerir. Bu nedenle, bu tür şirketler gelişmenin ne kadar zor olduğunu anlarlar. Tedarik zinciri stratejilerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak kadar kapsamlı bir performans yönetim sistemi gerekir. Süreç olgunluğu kavramı, bir sürecin açıkça tanımlandığı, yönetildiği, ölçüldüğü ve kontrol edildiği ölçüde değerlendirilen yaşam döngüsüne sahip olduğunu öne sürer. Bir olgunluk modeli, hedefe ulaşma yolunda ilerlemenin aşamalar halinde geldiğini varsayar.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Pandemi Sürecinin Dijitalleşme Üzerindeki Etkisi

Koronavirüs pandemisi son aylarda dünyayı o kadar değiştirdi ki çalışma şeklimizden günlük yaşam tarzımıza kadar her yerde hissediyoruz. Aynı zamanda bu eşi görülmemiş durumla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek zorunda kaldık. Kriz ve olumsuz olarak etkileri hemen kaybolmayacak olan koronavirüs pandemisinin dijitalleşme süresine etkisini inceleyeceğiz.

Covid-19 pandemisiyle hükümetler kişilerin hareket alanlarını ve işleyişlerini kısıtlamak zorunda kaldı. Hizmetler ve fiziksel mesafeye ilişkin kurallar koyulmuştur. bundan dolayı dijitalleşme sürecinde hızlanma meydana geldi. Bu konuda şunu söyleyebiliriz ki dijital teknoloji, ekonomilerin işleyişini sürdürme, vatandaşların eğitim, sağlık, iş ve yaşam gibi özellikle günlük ihtiyaçları için gerekli temel hizmetlere erişmeleri yeni dijital platformları doğurmuştur. Bilgi sahibi olma ve toplumla iletişim kurmak dijitali bir üst seviyeye taşımaktadır.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin stratejik olarak benimsenmesidir. Etkili bir strateji, her benzersiz organizasyon için özelleştirilmiş bir stratejidir. Yaratıcılığı ya da yeniliği merkeze alan dijital dönüşüm, geleneksel yöntemlere göre daha verimli sonuçlar üretmek için ortaya çıkmıştır.

COVID-19’un getirdiği kısıtlamalar iş dünyasını da ilgilendiriyor. Bu nedenle şirketler, bu zorlukların üstesinden gelmek için stratejilerini revize etmek zorunda kaldılar. Birçok iş lideri, dijital dönüşüm girişimleri başlatmaya karar verdi. Salgın sırasında işletmeleri çalışır durumda tutmak da amaçlarının başında geliyor.

Dijital teknolojilerin kriz zamanlarında artan kullanımı yeni değil. Fakat, içinde yaşadığımız bu gerçeklikte, ölçeğin eşi benzeri görülmemiş iş dünyasının çeşitli alanlarında dijital dönüşümü hızlandırmaktadır. Neyin süreceği ya da neyin daha az kalıcı olacağı başka bir sorudur, çünkü pandeminin büyük yıkımı, başka birdeyişle dönüşümle hiçbir ilgisi olmayan bir şekilde yeniden şekillenebilecek çeşitli düzeylerde hala hissedilecektir.

Ticaret ortaklarına, alıcılarına ve tedarikçilerine hem açık satın alma platformu çözümleri hem de inşaat ve sanayi sektörleri için özel olarak geliştirilmiş proje yönetim modüllerini tek bir online platformda sunan ‘’inotip’’ tek partner olarak öne çıkmaktadır.

Alıcı Firmalara Sunduğumuz Dijital Dönüşüm Hizmetlerimiz;

 • Satın Alma Yönetim Sistemi
 • Proje Yönetim Sistemi
 • Tedarikçi Yönetim Sistemi
 • Raporlama Sistemi
 • Yetkilendirme Sistemi

Tedarikçi Firmalara Sunduğumuz Dijital Dönüşüm Hizmetlerimiz;

 • Satış Yönetim Sistemi
 • Dış Satış Sistemi
 • Müşteri Yönetim Sistemi
 • Alıcı Yönetim Sistemi
 • Raporlama Sistemi
 • Yetkilendirme Sistemi

Son olarak sitemizi inceleyerek Alıcı-Tedarikçi Platformlarımız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
https://inotip.com/
https://albasoft.com.tr/

Malzeme, Bilgi ve Para Akışının Kontrolü: TEDARİK ZİNCİRİ

Tedarik zinciri ile ilgili literatürü taradığınızda birçok tanımla karşılaşırsınız. Özellikle tedarik zinciri oluşmasında yer alan yönetici ve yönlendirici şahıs veya firmalara gelecek olursak ilk üreticilerdir. Üreticiler ürünü ya ham halde ya da işlenmiş halde satan firmalara denmektedir. Burada çıkan ürünler dağıtıcılar vasıtasıyla alınıp ürünü temin etmek isteyen müşterilere iletilmektedir. Bunun yanı sıra müşteriler son ürünü alıp işleyen veya kullananlardır. Müşteriler temin ettikleri ürünleri birleştirerek yeni ürünlerde elde edip satışını yapabilirler. Perakendeciler ise ürünleri büyük satıcılardan alıp isteyen müşterilere küçük küçük partiler halinde satan organizasyonlardır.

 

İyi Bir Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

 • İstenilen ürün ile bağlantılı olan bilgilerin ilgili birimlere doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Bu durumu engellemek için artık dijital bir satın alma platformu üzerinden kolaylıkla ve işiniz aksamadan işlerinizi halledebilirsiniz.
 • Müşterilerin isteklerine ve düşüncelerine değer vermelisiniz. Müşterinin bilgi dahili olmadan karar vermemeli ve işlemde bulunmamalısınız.
 • Birbiri ile bağlantısı olup farklı departmanlarda yer alan çalışanlar arasında bağların kopukluğu önlenmelidir. Bu işinizin verimini de arttıracak bir hamledir.

 

Tedarik Zinciri ile Yaşanan Sorunlar Ve Çözümleri Nelerdir?

• Kalite:

Bugünün şartlarında maliyetler ürünün kalitesiyle birlikte artış göstermektedir. Düşük maliyetten kaliteli ürün isteğinde bulunduğu zaman maalesef ya kaliteden ya da maliyetten vazgeçmelidir.

 • Bu durumu düzene sokmak için müşterilerin geri dönüşlerine dikkat edilmeli ve bu dönüşler üretim için değerlendirmeye alınarak hamlelerde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteri kaybıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

• Şeffaflık:

Firmalar tarafından ürünün siparişi için gerekli olan önemli bilgilerin saklanması veya eksik bir şekilde verilmesi tedarikçi olarak sizi zorlayacak durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

 • Herhangi bir sıkıntı yaşamadan iş ilerleyişinizi kolaylaştırmak için müşterilerinizden sipariş alırken gerekli tüm detayları talep edin. Eğer sipariş oluşturulurken bir değişiklik olursa bunun içinde irtibatı koparmayın.

 

• Resmi Sözleşmeler:

Hala birçok firma resmi evraklar olmadan tedarikçileriyle iş yapabiliyor. Bu evraklar zaman alıcı ve hazırlaması uzundur. Fakat eksik olması durumunda yine tedarik zincirinde sıkıntılar meydana gelebilir.

 • Resmi evraklar hakkında net bir tavrınız olmalıdır. Süreci ne kadar uzun veya zorlu olursa olsun evraklar olmadan iş yapmak sizi ileri tarihlerde zor durumlara sokabilir.

 

• Doğru Tedarikçi:

Genel olarak firmalar tedarikçi seçimi yaparken bazı detayları gözden kaçırıyorlar. Kaliteli bir ürün peşinde olan firmalar her türlü ek maliyeti de göze alarak satın almalarını gerçekleştiriyorlar. Bunun yanı sıra az sayıda tedarikçiye erişim sağlayabilme ve zaman kaybının ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

 • Tedarikçi seçimi yaparken esnek bir şekilde fiyatlandırma yapabilecek olan firmalarla anlaşmak firmanız için kar oluşturabilecek bir durumdur. Bunun dışında daha fazla tedarikçiye erişmek isterseniz de dijital olarak bulunan satın alma platformlarından yararlanarak daha kolay ve hızlı bir şekilde alacağınız ürünün pazarına ulaşabilirsiniz.

 

• Zaman:

En büyük sorunlardan biri ise zamandır. Bir ürünün teslim tarihini kaçırmak;

 1. işletmenin sermayesine,
 2. bir sonraki ürünün siparişinin gecikmesine,
 3. müşteri memnuniyetinde problemler gibi birçok yeni sorunlar ortaya çıkıyor.
 • Herhangi bir gecikme durumunda da müşteri ile irtibata geçip bilgilendirmenizi yapmanız gerekir.

Son olarak sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Bu linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

 

Kaynaklar:
Yıldızöz, H. 2006. Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Bir Uygulama. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Exit mobile version